You must have Javascript enabled to use this form.

Over FBP

De Federatie van Belgische Podologen, of kortweg FBP, is een nationale vereniging van bachelors, gegradueerden en masters in de podologie en is ontstaan uit de vroegere Vereniging van Gegradueerden in de Podologie (VGP).

De VGP is in feite ontstaan in de schoot van de Arteveldehogeschool, destijds nog Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg (KAHOG). De alumni van deze onderwijsinstelling stelden vast dat de beroepsbelangen van de Vlaamse podologen niet voldoende behartigd werden. Er bestonden echter wel beroepsverenigingen die podologie in hun benaming hadden staan, maar ofwel herbergden ze hoofdzakelijk voetverzorgers ofwel was de voertaal het Frans. In samenspraak met een aantal lesgevers van het KAHOG werd in 2001 een feitelijke vereniging gesticht: de Vereniging van Gegradueerden in de Podologie. Alleen personen met een diploma van gegradueerde in de podologie, of een buitenlands equivalent ervan, werden toegelaten. De voertaal was Nederlands. Na 2 jaren proefdraaien werd een vzw gesticht. 

In 2006 werd beslist om over te gaan tot een nationale vereniging. Niet alleen de benaming, ook het logo en de huisstijl werden grondig vernieuwd. Zo werd gekozen voor het acroniem 'FBP', wat staat voor Federatie van Belgische Podologen en vlot vertaald kan worden naar het Frans en het Engels. Sindsdien verschijnt de Newsletter in twee talen: Nederlands en Frans. Congressen en bijscholingen vinden al meerdere jaren plaats in het Engels.

De FBP is erkend door de FOD-Economie als beroepsfederatie die het beroep podologie vertegenwoordigt. De FBP mobiliseert hierbij zowel Franstalige als Nederlandstalige podologen. Door deze erkenning zetelen we in Sectorcommissie 13 - Medische en paramedische beroepen van de Hoge Raad van Zelfstandigen en van de KMO’s.

Daarnaast zetelt FBP als beroepsfederatie eveneens in de FOD Volksgezondheid als effectief lid van de Federale Raad voor Paramedische Beroepen en de Technische Commissie voor Paramedische Beroepen, het RIZIV, de Diabetesliga en Association Belge du Diabète, IKED voet, de Opleidingsadviesraad Arteveldehogeschool en zijn we participerend lid van het Mdeon Deontologisch Gezondheidsplatform.

Gecreëerd door podologen voor podologen, biedt onze beroepsfederatie nuttige tips en diensten voor elke podoloog, en behartigt ze ook jouw belangen. Door lid te worden van de FBP, versterk je de rangen van een organisatie die alles in het werk stelt om de beroepsbelangen van gegradueerden, Bachelors en Masters in de Podologie te promoten, verdedigen en beschermen.

Door ook toe te zien op de naleving van de fundamentele deontologische regels van het beroep podologie, houdt de FBP vier sleutelwoorden en haar grondwaarden steeds voor ogen:

Respect / Ethiek / Samenwerking / Kwaliteit